CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?


Nasza firma specjalizuje się w:

– montażu i rozruchu systemów transportu technologicznego wraz z instalacjami      branżowymi
– montażu maszyn i urzadzeń
– montażu instalacji elektrycznej niskonapięciowej (230v/400V)
– montażu i modernizacji pulpitów i szaf sterowniczych
– montażu konstrukcji magazynów wysokiego składowania
– remontach maszyn i urządzeń
– relokacji lini technologicznych
– relokacji maszyn i urzadzeń